T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul Silivri İlçe Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

 

    Kütüphanemiz tarafından kullanıcılarımıza çağdaş yapıda teknolojik donanımlarla desteklenmiş koleksiyon sunma hedeflenmektedir.Gelişen bilimsel çalışmalar ve yeniliklerle bilgi üretimi ve ihtiyacı büyük bir artarak bilginin çoğalması daha kolaylaşmış ,kullanımı da yaygınlaşmıştır. Üretilen bilginin büyük bir hızla artması ve yaygınlaşması,bilgiyi toplayan kütüphanemiz giderek biçim ve içerik değiştirmesine,amaçlarınında değişik yönlerde gelişmesine neden olmuştur. İl Halk Kütüphanemiz toplumsal değişime katkıda bulunurken  kütüphanemiz de bu değişimden doğrudan etkilenerek işlevlerini sürdürebilmek için gereken yenilikleri yerinde ve zamanında gerçekleştirmiştir.Kütüphanemiz insanların gelecekte yaşamlarını daha iyi sürdürebilmeleri için toplumun fertlerini bilgilendirmek toplumda kitap okuma ve en önemlisi bilgi edinme bilincini yaratarak iyi bir eğitim sistemi içinde gelişmelerini sağlamaktır.
               
   Toplumun bilgilenmesinde önemli rol oynayan bilgi merkezlerinden biri olan İlçe Halk Kütüphanemiz; soy,tür,yaş, görüş ve inanışı ne olursa olsun,derlediği bilgileri herkeze özgürce ve karşılıksız bir şekilde yararlanma olanağı sağlayan,verdiğim hizmet ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle toplumsal değişime ve gelişmeye katkıda bulunan bilgi merkeziyiz.
 
  Kütüphanemiz üretilen her türlü güncel bilgiyi toplayıp derleyerek kullanıcısına sunmak üzere koleksiyonu zenginleştirmek yollarını aramaktadır.Bulunduğumuz Silivri İlçemize hizmet etmeyi görev edinmiş Kütüphanemiz"Yerel bilgi merkezi" konumundadır.İlçemizin Kültür,sanat,eğitim,teknoloji,ekonomi,turizm,sosyal yapı ve özellikleri konusundaki her türlü bilgi ve belgelerini toplayıp derleyerek kullanıcılarımıza sunmaktayız.Gerekli bilgisayar teknolojilerinden de faydalanarak elde edilen tüm bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına aktarılması ve kullanıcılara elektronik ortamlarda bu bilgilerin erişilmesine imkan tanınacak ortamlar sağlanacaktır.Teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla arttığı günümüzde olanaklar dahilinde bilgisayar odaları düzenlenerek halkın bilgisayarlardan yararlandırılması sağlanacaktır.