T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul Silivri İlçe Halk Kütüphanesi

Personel Listesi


SİLİVRİ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ PERSONEL LİSTESİ  

Ufuk TUNCEL: Kütüphane Sorumlusu

Çiğdem İZCİ GAZEL: Kütüphaneci

Hilal DAŞGIN : Bilgisayar İşletmeni

Erhan ERİŞ : Bilgisayar İşletmeni

Ümit YEŞİLAĞAÇ : Sürekli İşçi

Elif BÜYÜKKARA : Sürekli İşçi

Hamdi YILMAZ : Sürekli İşçi

Menderes GÖVCE : Hizmetli